Công ty MGA Việt Nam xây dựng nhà máy lắp ráp xe nâng đầu tiên tại VN

Nhà máy được đặt tại KCN Cẩm Mỹ (350 ha ở Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai). Tổng công suất nhà máy đạt 25.000 xe/năm kể từ 2016 với 30% cho thị trường nội địa và 70% dành cho xuất khẩu. Công ty MGA Việt Nam xây dựng nhà máy lắp ráp xe nâng đầu tiên tại …

Công ty MGA Việt Nam xây dựng nhà máy lắp ráp xe nâng đầu tiên tại VN Xem chi tiết